Vitajte Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

O nás

 

Sme školské zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi.

V záujme zdravého vývinu Vášho dieťaťa ponúkajú odborníci (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, sociálny pracovník) pomoc v oblasti zdravotných postihnutí


  • s mentálnym postihnutím
  • s rečovým postihnutím
  • s telesným postihnutím
  • s pervazívnymi vývinovými poruchami
  • s vývinovými poruchami učenia
  • so zrakovým postihnutím
  • so sluchovým postihnutím
  • s viacnásobným postihnutím
  • s poruchami správania podmienenými sociálne
  • Radi Vás vypočujeme a Vášmu dieťaťu venujeme toľko času, koľko potrebuje.