Filiálna terapia

Ide o jedinečný prístup, ktorý používajú odborníci vyškolení v terapii hrou na výcvik rodičov, aby sa títo sami stali terapeutmi pre vlastné deti.

Používané prostriedky sú:

Rodičia sa učia základné princípy a zručnosti na dieťa zameranej terapie hrou, ako:

Rodičia sa učia ako vytvoriť neposudzujúce, chápajúce a akceptujúce prostredie, ktoré zlepšuje vzťah rodiča s dieťaťom, podporuje osobnostný rast a zmenu dieťaťa aj rodiča