KUPOZ

Špeciálno-pedagogické reedukačné cvičenie pre deti s diagnózou ADHD a ADD, teda pre deti s poruchou pozornosti a sústredenosti. Celá terapia je intenzívnou trojmesačnou aktivitou, ktorú vykonáva rodič spoločne s dieťaťom každý deň 20 minút v domácom prostredí.

Pri terapii sa využíva špeciálny zošit, ktorý si treba objednať.