Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina je orientovaný na rozvíjanie uvedomovania hláskovej štruktúry slova v mysli. Systematickým tréningom v predškolskom veku u dieťaťa stimulujeme tzv. predčitateľské spôsobilosti a pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu dieťaťa v škole.

 

Tréning pozostáva zo štyroch základných etáp:

 

Všetko sa uskutočňuje formou rozprávky v Krajine slov a hlások, ktorá je pre deti pútavá a motivuje ich k činnosti. Dieťa hravou formou poznáva písmenká, uvedomuje si jednotlivé hlásky a slabiky i celé slová, rozlišuje dĺžku hlások a slabík.

Dôležité informácie: